คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถึงแนวทางการเตรียมพร้อมและหลักการรักษาความปลอดภัยงานอาคารและสถานที่

Share:

Facebook
Twitter