คณะวิศวฯ และหน่วยงานในหารือแนวทางความร่วมมือด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับ Thailand Business Angel Network (T-BAN)

Share:

Facebook
Twitter