คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับโล่เกียรติคุณการสนับสนุนหุ่นยนต์ร่วมแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จากพลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023

Share:

Facebook
Twitter