คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ทางวิชาการและการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

Share:

Facebook
Twitter