พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU)ด้านวิชาการ วิจัย ร่วมกับ Prof. Koichi Yamazaki Dean, College of Engineering มหาวิทยาลัย Tamagawa ประเทศญี่ปุ่น

Share:

Facebook
Twitter