ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ จัดโครงการสัมมนาวิชาการแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ (SAWAE 2023)

Share:

Facebook
Twitter