ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับ Kasetsart University Rail Engineering Center (KU Rail) และหน่วยงานด้านการขนส่งทางราง จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ RAIL Asia 2023 & Transport Infrastructure Asia 2023

Share:

Facebook
Twitter