คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมรับฟังบรรยายแนะนำหลักสูตรสาขาวิชา

Share:

Facebook
Twitter