รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ รับมอบทุนการศึกษา 40,000 บาท จากคุณบุรี สุวรรณรัตน์ นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ (มก.) รุ่น E45

Share:

Facebook
Twitter