การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 สนทนาสร้างอนาคต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน (World Cafe’ for strategic planning) 

Share:

Facebook
Twitter