คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารบุคลากร และนิสิตคณะ ร่วมงานวันที่ระลึก ครบ 60 ปี “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”

Share:

Facebook
Twitter