คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะ ร่วมในพิธีวางแจกันดอกไม้ ในงานวันชูชาติ ณ วิทยาลัยการชลประทาน

Share:

Facebook
Twitter