พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์กับบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Share:

Facebook
Twitter