พิธีวาางแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

Share:

Facebook
Twitter