คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ครบรอบ 50 ปี

Share:

Facebook
Twitter