พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในบันทึกข้อตกลงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอน-เมนทอล เทคโนโลยี จำกัด วันที่ 9 เมษายน 2567

Share:

Facebook
Twitter