แถลงข่าวเปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย มก.

Share:

Facebook
Twitter