โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Share:

Facebook
Twitter