คณะสังคมศาสตร์ดูงานการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช้าวันนี้ (3 พ.ย. 64)


รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี รศ.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากคณะสังคมศาสตร์ มก. นำโดย ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้างานคลัง และ เจ้าหน้าที่การเงิน เข้าดูงานด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานเลขานุการ อาคารชูชาติ กำภู โดยมี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวฯ และนางสรัญญา โชติพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นผู้แนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์

Share:

Facebook
Twitter