ENG Gallery

ประชุม อบรม สัมมนา

คณบดีเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 หัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน”

ผลงานรางวัล

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิต ทีม Dongtaan Racing ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2024 Formula Student และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น